Symposium Hondenbeleid 2011

Extra informatie

» Landelijk Onderzoek

Hondenbeleid in Nederlandse gemeenten.

» Sponsoren

Een overzicht van de sponsoren.Voor wie is het symposium?


Het congres is voornamelijk bedoeld voor ambtenaren die in hun functie te maken hebben met hondenbeleid (en / of aanpak overlast hondenpoep) in hun gemeente. Onder meer vanuit de afdelingen: Openbare Werken, Wijkbeheer, Belastingen, Financiën, Communicatie, Voorlichting, Bestuurlijke ondersteuning, Beleid, Stadswacht, Milieupolitie, Wijk & dorpszaken enz.

Hondenbezitters ook welkom!


Dit jaar willen we graag, en dat is voor het eerst, ook een podium bieden aan de hondenbezitters in Nederland. Zij ervaren het hondenbeleid anders dan de gemeenten. Oftewel tevreden gemeenten en vaak nog ontevreden hondenbezitters. Dit jaar willen we graag, en dat is voor het eerst, ook een podium bieden aan de hondenbezitters in Nederland. Hamvraag is of zij het hondenbeleid op dezelfde manier ervaren dan de gemeenten? Of er dan veel hondenbezitters rondlopen op het symposium? Nou nee: dat niet. De meningen van duizenden hondenbezitters zijn onderzocht en zullen worden gepresenteerd worden op het symposium.

Meer doelgroepen


Verder is het symposium interessant voor bestuurders en raadsleden en voor (overheids) adviesbureaus die zich bezig houden met zaken als milieu, nieuwbouw & stadsontwikkeling etc. Daarnaast is het symposium ook geschikt voor mensen die bij de Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD) werkzaam zijn. Dit vanwege de gezondheidsaspecten die te maken hebben met hondenpoep en die op het symposium worden toegelicht. Maar ook commerciële instanties die oplossingen bieden (producten & diensten) op dit specifieke gebied zijn, uiteraard, welkom op deze dag. Zie hiervoor ook “ partners” .

Wat zou u graag terug willen zien?


Gemeenten hebben in de uitgebreide enquête aan kunnen geven waaraan ze behoefte hebben met betrekking tot het symposium. Maar u (de bezoeker) kan dat hier ook specifiek benoemen! Dus tip de organisatie als u iets opmerkelijks bent tegengekomen. Iets waar anderen partijen (ook) mee geholpen zijn. Het is uiteraard aan de organisatie of ze uw suggestie(s) ook daadwerkelijk terug laten komen. Tips?
Mail info@symposiumhondenbeleid.nl

Rapportpresentatie


Tijdens dit symposium wordt het rapport Nationaal onderzoek gemeentelijk hondenbeleid gepresenteerd. Het rapport is in feite de kapstok waarop het symposium gestoeld is. Aangezien het de derde keer is dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden wordt er op enkele gebieden terug gekeken. Zijn er trends waarneembaar? Is er progressie geboekt? Of juist niet. Zie hier voor de samenvatting van het vorige rapport.

Download samenvatting

Wordt nu alvast lid van de Linkedin groep 'Positief Hondenbeleid'!

NieuwsberichtenSchrijf je nu online in!


  • Inschrijven, snel en gemakkelijk online!
  • Voor ambtenaren en beleidsmedewerkers
  • Vertegenwoordigers van een wijk, dorp of stad
  • Alle aspecten van hondenbeleid belichten
  • Van elkaar leren!
  • Meld je alvast aan bij de Linkedin groep
  • Meedenken over een ideaal hondenbeleid!


Kom in contact met de organisatie


Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met Joost Lobstein of Mark de Haas via: info@symposiumhondenbeleid.nl. U kunt natuurlijk ook bellen naar 050 318 25 80.