Symposium Hondenbeleid 2011

Extra informatie

» Landelijk Onderzoek

Hondenbeleid in Nederlandse gemeenten.

» Sponsoren

Een overzicht van de sponsoren.Onderzoek Hondenbeleid in Nederland


Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit symposium (zie titel) is het vooral ook belangrijk te weten wat de stand van zaken momenteel is op dit gebied. Hoeveel gemeenten voeren hondenbeleid? Wat houdt het hondenbeleid exact in? Hoe wordt het beleid gefinancierd? Is er draagvlak voor het hondenbeleid in de gemeente? `Hoe is het beleid tot stand gekomen? Wie houden zich binnen de gemeenten bezig met hondenbeleid? Wat zijn de doelstellingen en de resultaten zijn van het beleid? En vooral ook wat de `do's en don'ts` zijn met betrekking tot hondenbeleid?`

Alle bovenstaande vragen (plus nog meer vragen) zijn afgelopen maanden rechtstreeks gesteld aan alle gemeenten in Nederland. Het adviesbureau Perception Consultancy heeft dit, in samenwerking met studenten van Hogeschool Stenden, onderzocht. De bereidheid om mee te werken onder de gemeenten was groot. Meer dan de helft van de gemeenten (220 stuks) hebben meegedaan. Een uniek hoog aantal! Dit levert een uitgebreid rapport op wat op het symposium gepresenteerd gaat worden. Een flink deel van de gemeenten geeft aan interesse te hebben in een symposium over dit specifieke onderwerp. Gemeenten hebben zelf aan kunnen geven waaraan ze exact behoefte hebben en op basis hiervan zijn onderwerpen vastgesteld en vervolgens sprekers geregeld. Met dit symposium worden de gemeenten op hun wenken bediend!

Rapport Hondenbeleid in Nederland


Tijdens dit symposium wordt het rapport gepresenteerd: `Onderzoek Hondenbeleid in Nederland in 2011` Perception Consultancy uit Groningen heeft samen met studenten van Stenden Hogeschool een onderzoek gehouden onder alle Nederlandse (deel) gemeenten. Meer dan de helft van de gemeenten (220 stuks) hebben meegewerkt aan het uitgebreide onderzoek. Vier jaar geleden is het onderzoek ook gehouden. Op bijna alle facetten kan er een vergelijking worden gemaakt met toen. Op het symposium zal er een inleiding worden gehouden aan de hand van de, vaak verrassende, uitkomsten van dit onderzoek, onder andere:

 • Hoeveel gemeenten hebben hondenbeleid?
 • Hoe kan een gemeente ervoor zorgen dat er `positief hondenbeleid` wordt ontwikkeld?
 • Wel of niet heffen van hondenbelasting? En wat doen gemeenten hier mee?
 • Hoe wordt er in Nederland het hondenbeleid gecommuniceerd? Wat moet je doen en wat kan je beter laten?
 • Hoe creeer je optimale draagvlak voor het hondenbeleid?
 • Wat voor effect heeft streng handhaven van het hondenbeleid op het draagvlak onder de hondenbezitters?
 • Handhaven van hondenbeleid: hoe pak je dit het beste aan?
 • Is het ethisch en juridisch verantwoord dat een gemeente boetes uitdeelt aan hondenbezitters, maar geen voorzieningen aanbiedt?
 • Veel gemeente zijn (erg) tevreden over het gevoerde beleid maar wanneer is hondenbeleid eigenlijk succesvol?
 • Wordt er gebruik gemaakt van social media met betrekking tot het aanpakken van het hondenpoepprobleem?
 • Moet er op landelijk niveau niet meer gedaan worden aan hondenbeleid?
 • Welke voorzieningen worden door gemeenten ingezet en zijn succesvol bestempeld om de overlast van hondenpoep te reduceren?

NieuwsberichtenSchrijf je nu online in!


 • Inschrijven, snel en gemakkelijk online!
 • Voor ambtenaren en beleidsmedewerkers
 • Vertegenwoordigers van een wijk, dorp of stad
 • Alle aspecten van hondenbeleid belichten
 • Van elkaar leren!
 • Meld je alvast aan bij de Linkedin groep
 • Meedenken over een ideaal hondenbeleid!


Kom in contact met de organisatie


Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met Joost Lobstein of Mark de Haas via: info@symposiumhondenbeleid.nl. U kunt natuurlijk ook bellen naar 050 318 25 80.