Symposium Hondenbeleid 2011

Extra informatie

» Landelijk Onderzoek

Hondenbeleid in Nederlandse gemeenten.

» Sponsoren

Een overzicht van de sponsoren.Eerste onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek naar gemeentelijk honden beleid


De eerste resultaten van dit landelijke onderzoek zijn bekend. Op deze site alvast enkele uitkomsten. Meer dan de helft (55 procent) van de gemeenten heeft meegedaan. Meer dan de helft van de deelnemende gemeenten geeft aan dat ze tot een stedelijke gemeente behoorde, 30 procent betreft een gemengde gemeente en 20 procent is een (puur) stedelijke gemeente. Op provinciale schaal valt op dat maar liefst 70 procent van de Friese en Brabantse gemeenten mee hebben gedaan. Hier tegenover heeft maar één op de drie Utrechtse en Drentse gemeenten meegedaan aan de enquête.

Van de gemeenten die hebben meegedaan, geeft 65 procent aan hondenbelasting te heffen.

20 procent van de ambtenaren die de enquête heeft ingevuld, geeft aan dat ze tot de categorie “beleidsambtenaar” behoren. Nogmaals 20 procent geeft aan te werken voor of verbonden te zijn aan Openbare Werken. 15 procent van de respondenten geeft aan een sterke relatie met de handhavingstak te hebben.

55 procent van de gemeenten geeft aan tevreden te zijn over het gevoerde hondenbeleid. De rest is ontevreden of heeft geen mening hierover. Op het symposium worden nog veel meer onderzochte thema’s gepresenteerd en besproken. Onder anderen hoeveel hondenbelasting er wordt geheven, of het beleid ook gewenst resultaat heeft opgeleverd, wat het beleid exact inhoud, wie er (zowel intern als extern) bij het hondenbeleid betrokken zijn, hoe het zit met het draagvlak van het hondenbeleid etc.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de organisatie.

Aanmelden


NieuwsberichtenSchrijf je nu online in!


  • Inschrijven, snel en gemakkelijk online!
  • Voor ambtenaren en beleidsmedewerkers
  • Vertegenwoordigers van een wijk, dorp of stad
  • Alle aspecten van hondenbeleid belichten
  • Van elkaar leren!
  • Meld je alvast aan bij de Linkedin groep
  • Meedenken over een ideaal hondenbeleid!


Kom in contact met de organisatie


Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met Joost Lobstein of Mark de Haas via: info@symposiumhondenbeleid.nl. U kunt natuurlijk ook bellen naar 050 318 25 80.